Loreto Aramendi

Parroquia de Sant Andreu de Santanyí